Wilsons sjukdom
Onormala Leverfunktionstester

Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom är en genetisk störning där koppar bygger upp i kroppen, främst i lever och hjärna.

Gulsot
Onormala Leverfunktionstester

Gulsot

När du är jaundiced betyder det att din hud och andra kroppsdelar blir en gul färg. Det beror på en uppbyggnad av en kemikalie som kallas bilirubin.

Wilsons sjukdom
Onormala Leverfunktionstester

Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom är en genetisk störning där koppar bygger upp i kroppen, främst i lever och hjärna.

Leverbiopsi
Onormala Leverfunktionstester

Leverbiopsi

En leverbiopsi innebär att du tar ett litet urval av vävnad från din lever. Leverceller kan då ses på detaljer.

Leversvikt
Onormala Leverfunktionstester

Leversvikt

Leverfel uppstår när stora delar av levern blir skadade och kan inte repareras. Akut leversvikt är livshotande och behöver akutsjukvård.

Gulsot
Onormala Leverfunktionstester

Gulsot

När du är jaundiced betyder det att din hud och andra kroppsdelar blir en gul färg. Det beror på en uppbyggnad av en kemikalie som kallas bilirubin.

Leversvikt
Onormala Leverfunktionstester

Leversvikt

Leverfel uppstår när stora delar av levern blir skadade och kan inte repareras. Akut leversvikt är livshotande och behöver akutsjukvård.

Leverbiopsi
Onormala Leverfunktionstester

Leverbiopsi

En leverbiopsi innebär att du tar ett litet urval av vävnad från din lever. Leverceller kan då ses på detaljer.

Wilsons sjukdom
Onormala Leverfunktionstester

Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom är en genetisk störning där koppar bygger upp i kroppen, främst i lever och hjärna.

Primär skleroseringskolangit
Onormala Leverfunktionstester

Primär skleroseringskolangit

Primär skleroserande kolangit (PSC) är ett ovanligt tillstånd som påverkar gallgångarna och levern. Olika behandlingar är tillgängliga för att kontrollera symptom som kan utvecklas.

Primär skleroseringskolangit
Onormala Leverfunktionstester

Primär skleroseringskolangit

Primär skleroserande kolangit (PSC) är ett ovanligt tillstånd som påverkar gallgångarna och levern. Olika behandlingar är tillgängliga för att kontrollera symptom som kan utvecklas.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Leversvikt
Onormala Leverfunktionstester

Leversvikt

Leverfel uppstår när stora delar av levern blir skadade och kan inte repareras. Akut leversvikt är livshotande och behöver akutsjukvård.

Gilberts syndrom
Onormala Leverfunktionstester

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom kan orsaka mild gulsot från tid till annan. Det är vanligtvis harmlöst och kräver ingen behandling.

Leversvikt
Onormala Leverfunktionstester

Leversvikt

Leverfel uppstår när stora delar av levern blir skadade och kan inte repareras. Akut leversvikt är livshotande och behöver akutsjukvård.

Primär gallkolangit
Onormala Leverfunktionstester

Primär gallkolangit

Primär gallkirros (PBC) är ett tillstånd som långsamt skadar gallgångarna i levern. Gall är en vätska som produceras i levern för att hjälpa digestionen.

Gilberts syndrom
Onormala Leverfunktionstester

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom kan orsaka mild gulsot från tid till annan. Det är vanligtvis harmlöst och kräver ingen behandling.

Primär gallkolangit
Onormala Leverfunktionstester

Primär gallkolangit

Primär gallkirros (PBC) är ett tillstånd som långsamt skadar gallgångarna i levern. Gall är en vätska som produceras i levern för att hjälpa digestionen.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Cirros
Onormala Leverfunktionstester

Cirros

I Storbritannien är de två vanliga orsakerna till cirros mycket alkoholdryck och hepatit C-infektion. Behandlingar kan variera beroende på orsaken.

Gulsot
Onormala Leverfunktionstester

Gulsot

När du är jaundiced betyder det att din hud och andra kroppsdelar blir en gul färg. Det beror på en uppbyggnad av en kemikalie som kallas bilirubin.

Leverbiopsi
Onormala Leverfunktionstester

Leverbiopsi

En leverbiopsi innebär att du tar ett litet urval av vävnad från din lever. Leverceller kan då ses på detaljer.

Wilsons sjukdom
Onormala Leverfunktionstester

Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom är en genetisk störning där koppar bygger upp i kroppen, främst i lever och hjärna.

Leverbiopsi
Onormala Leverfunktionstester

Leverbiopsi

En leverbiopsi innebär att du tar ett litet urval av vävnad från din lever. Leverceller kan då ses på detaljer.