Patchtestning för kontaktdermatit
Kontaktdermatit

Patchtestning för kontaktdermatit

Patchtestning kan hjälpa till att hitta orsaken till allergisk kontaktdermatit. Detta är ett tillstånd där du utvecklar fläckar av dermatit (eksem) när din ...

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Angina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Det finns ingen överenskommen definition för CSX. Den underliggande orsaken kan vara plötslig minskning (spasm) av normala kransartärer utan något atherom.

Coronary Artery Spasm
Angina

Coronary Artery Spasm

Kranspulsång är en tillfällig, plötslig minskning av en eller flera av kranskärlssåren.

Coronary Artery Spasm
Angina

Coronary Artery Spasm

Kranspulsång är en tillfällig, plötslig minskning av en eller flera av kranskärlssåren.

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Angina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Det finns ingen överenskommen definition för CSX. Den underliggande orsaken kan vara plötslig minskning (spasm) av normala kransartärer utan något atherom.