Patchtestning för kontaktdermatit
Kontaktdermatit

Patchtestning för kontaktdermatit

Patchtestning kan hjälpa till att hitta orsaken till allergisk kontaktdermatit. Detta är ett tillstånd där du utvecklar fläckar av dermatit (eksem) när din ...

Förmaksflimmer och förebyggande av stroke
Atriell-Fibrillation

Förmaksflimmer och förebyggande av stroke

Läkemedlen som används för att förhindra stroke kallas antikoagulantia. Dessa hjälper till att stoppa blodproppar som bildas i dina blodkärl.