Wilsons sjukdom
Onormala Leverfunktionstester

Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom är en genetisk störning där koppar bygger upp i kroppen, främst i lever och hjärna.

Hantera Koldens Effekter
Förfrysning

Hantera Koldens Effekter

Effekter av kallt väder inkluderar frostskada och hypotermi. Det här är potentiellt allvarliga förhållanden och det är viktigt att veta hur man ska hantera köldens effekter.

Hantera Koldens Effekter
Förfrysning

Hantera Koldens Effekter

Effekter av kallt väder inkluderar frostskada och hypotermi. Det här är potentiellt allvarliga förhållanden och det är viktigt att veta hur man ska hantera köldens effekter.